MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.Taraflar

İşbu sözleşme, www.koophub.com (“Site”) sitesinin sahibi ve işletmecisi KOOP TEKNOLOJİ VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ (“Yüklenici”) ile www.koophub.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”) arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Üye, Siteye üye olarak, işbu Sözleşmenin tamamını ve ayrılmaz bir parçasını oluşturan eklerini okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

YÜKLENİCİ
Unvanı: KOOP TEKNOLOJİ VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
Adres: Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No.127 Astoria B2-02, 34394 Şişli, İstanbul
Vergi No: Zincirlikuyu VD/5770542893
E-posta : support@koophub.com

Tel: +90-212-4039561

ve

ÜYE
Adı ve Soyadı :
Şirket Unvanı :
TCKN veya Vergi No:

E-posta:

Tel:

2.Tanımlar

Yüklenici: KOOP TEKNOLOJİ VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ’ni,

Site:www.koophub.com’u

Üye(ler): Siteye giriş yapan kullanıcılar ile yüklenici tarafından belirlenen yöntemlerle siteye kayıt olan ve Sitede sunulan hizmetlerden işbu Sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek veya gerçek kişi tarafından temsil edilmek kaydıyla tüzel kişiyi (kişileri),

Sisteme Kayıt Bilgileri: Üyenin, yalnızca Üye tarafından bilinen, Siteye erişimini sağlayan, e-posta, parola ve/veya şifre ve diğer bilgilerini,

Gizlilik Politikası: Sitede erişilebilen ve işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikasını (Privacy Policy),

Mesafeli Satış Sözleşmesi: Siteye ücretli üyelik esnasında veya bir hizmet satın alınırken Üye tarafından onaylanan mesafeli satış sözleşmesini,

Hizmet(ler): Yüklenici veya yüklenicinin çözüm ortakları tarafından Sitede veya Site dışında sunulan tüm hizmetleri ve gayrimaddi malları,

ifade etmektedir.

3.Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, Yüklenici veya Yüklenicinin çözüm ortakları tarafından Sitede veya Site dışında sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

4.Sözleşme Konusu Hizmetler

Yüklenici veya Yüklenicinin çözüm ortakları tarafından Sitede veya Site dışında sunulan hizmetlerin türleri, özellikleri, süresi ve vergiler dahil satış bedelleri işbu Sözleşmenin ekinde ve Sitede belirtildiği gibidir.

5.Ödeme

Üye, Sitede beyan edilen ücretleri, Sitede yer alan şartlarla tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında satın aldığı hizmetlerden faydalanabilecektir.

Yüklenici tarafından sunulan hizmetlere ilişkin ödemeler kredi kartı, EFT veya havale yöntemlerinden birisi ile gerçekleştirilebilir.

Üyelik veya satın alınan hizmet süresi boyunca ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Üyenin yeni üyelik döneminin başlamasıyla ya da hizmeti yeniden satın almasıyla geçerli olacaktır.

Yüklenici veya ilgili mevzuat gereği yeterlilik sahibi üçüncü kişiler üyeliğe ve ödemeye ilişkin işlemler veya banka entegrasyonunu ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için üyenin kredi kartı ve ödeme bilgilerini saklayabilecektir.

Üye, ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye aktarılmasına ve iyzico tarafından https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi/adresindeki Gizlilik Politikasının en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.

6.Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

Üye, üyeliği süresince, Yüklenicinin hizmetlerinden faydalanırken ve sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

Siteye üye olabilmek için, işbu sözleşme hükümlerine aykırı davrandığı için kullanıcının üyeliğinin daha önceden iptal edilmemiş olması gerekmektedir. Üyeliği daha önce iptal edilmiş kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu sözleşmeyi onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır.

Üye, Yüklenicinin yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde sisteme bırakmış olduğu üyelik ve kişisel bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait kişisel/gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yüklenici olacağını ve bu sebeple Yükleniciden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

Üye, Yükleniciden izin almadığı durumlarda, Sitede yer alan içerikleri ve medya öğelerini öğrenme amaçlı olarak kullanmak dışında hiçbir şekilde kopyalayamaz, çoğaltamaz, ücretli veya ücretsiz dağıtamaz ve başka web sitelerinde yayınlayamaz ya da paylaşamaz.

Üyelerin, site aracılığıyla sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (e-posta, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Yüklenicinin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Üyenin kişisel bilgisayarında oluşabilecek arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı üyenin kendisine aittir. Oluşabilecek zararlardan dolayı Yükleniciden maddi veya manevi herhangi bir tazminat talep edilmeyecektir.

Üye, kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Üye, üyelik bilgilerindeki değişikliklerin gerçeğe uygun olduğunu ve tüm sorumluluğunu aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yüklenicinin, Üyeler tarafından Siteye iletilen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.Üyelik

 • Her site üyesi, e-posta adresinin kullanıldığı kullanıcı adı ile şifreye sahip olur.
 • Kullanıcı adı olarak kullanılan e-posta adresleri her üyeye özeldir ve aynı e-posta adresi farklı üyeler tarafından kullanılamaz.
 • Her üyenin üyelik girişi gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir.
 • Şifre sadece ilgili üyenin bilgisi dâhilindedir. Şifresi unutulduğu takdirde Yüklenici, talep üzerine Üyenin Sitede kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifrenin belirlenmesi ve korunması tamamıyla üyenin kendi sorumluluğundadır ve Yüklenici şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.
 • Üye, paket satın aldıktan ve ücreti tahsil edildikten sonra derhal siteye erişimi sağlanır ve satın aldığı paket veya hizmetler kendisine internet üzerinden teslim edilmiş olur. Üyeye herhangi bir fiziksel ürün gönderilmeyecek olup, üye bunu kabul beyan ve taahhüt etmektedir.
 • Üye, satın aldığı üyelik paketi içerisinde yer alan hizmetlerin erişimine hak kazanır.
 • Satın alınan hizmetlerin bazıları Site dışında verilebilir. Söz konusu hizmetlerin sunumu, Üyenin tabi olduğu üyelik veya hizmet süresi dikkate alınarak Yüklenici ve Üye tarafından birlikte planlanır ve yerine getirilir.
 • Yüklenici, üyelerini Yüklenici veya yüklenicinin çözüm ortakları tarafından sunulan yeni hizmet veya projelerden e-posta yolu ile haberdar edebilecektir. Üyelere sosyal medya kanalları dahil olmak üzere üyelerin Yüklenici ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilir.
 • Hizmetlerin kullanılması ile oluşacak verilerin ve bilgilerin tüm fikri haklarına Yüklenici sahiptir. Yüklenici, söz konusu bilgilerle üyelik bilgilerini açıklamadan raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu gizli rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir.
 • Üyeler, Yüklenicinin yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Yüklenici doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği Yüklenici tarafından iptal edilebilir.
 • Üyelerin kurallara ve sözleşmeye aykırı davranması halinde, Yüklenicinin gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi üyelik veya hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkı bulunmaktadır.
 • Her üye, hak sahibinin yazılı izni olmadıkça, Yüklenicinin ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Yüklenicinin veya üçüncü şahısların doğrudan ve/veya dolaylı olarak zararına yol açacak eylemlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
 • Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Yüklenici doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

8.Yüklenicinin Hak ve Yükümlülükleri

Yüklenici sunduğu hizmetleri ve içeriklerini her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Yüklenici bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, Yüklenicinin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Yüklenici tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat Yüklenici tarafından yapabilir. Yüklenici tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.

Sitedeki yönlendirmeler (link, banner, tavsiye, vb) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Yüklenicinin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Başka sitelere yönlendirme yapılması Yüklenicinin yönlendirme yapılan sitelerin içeriğini kabul ettiği anlamına gelmemektedir.

Yüklenici, sitede yer alan üye bilgilerini, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

Üyenin, üyelik kayıt işlemleri sırasında verdiği bilgiler, sitenin reklamının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanılabilir. Bilgilerinin kullanılmasını istemeyen üyeler, bu taleplerini support@koophub.com adresine e-posta göndererek bildirdiği takdirde bilgileri reklam ve pazarlama alanında kullanılmaz.

Teknik sorunlardan kaynaklı Sitenin yayınlarında kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve Siteye ulaşmaya dair ilişkin kesintilerde Üyenin yaşayacağı sorunlardan Yüklenici sorumlu tutulamaz.

9.Üyeliğin Özel Şartları

Belirli bir ücret karşılığında üye olunması neticesinde üyeler siteye ve diğer Yüklenici hizmetlerine erişim ve kullanım hakkı kazanır. Üye sitede yer alan üyelik paketlerinden dilediğini satın alarak paket kapsamında yer alan hizmetlerden faydalanabilir. Üye sadece satın aldığı üyelik paketi içerisinde yer alan hizmetlere erişebilir, ancak bu durum diğer üyelik paketlerini veya hizmetleri satın almasına engel değildir. Ücret tahsil edilirken Üyenin verdiği bilgiler doğru kabul edilir. Bankalarda doğacak anlaşmazlıklardan Yüklenici sorumlu değildir. Çalıntı kredi kartıyla yapılan alışverişler, yetkisiz kullanılan kredi kartlarının sorumlukları tamamen bilgileri kullanan üyelere aittir. Bu tür işlemlerden ortaya çıkacak olan yasal sorumluluklar ve tazminatlar ile ilgili üye sorumludur; Yüklenicinin herhangi bir yasal sorumluluğu yoktur. Talep edilmesi durumunda bu bilgileri kullanan üyelerin bilgileri, resmi kurumlara verilecektir.

Üyelik paketi veya hizmet satın alan her Üye için tahsil edilen ücret karşılığında fatura keser ve üyenin posta adresine gönderir. Fatura e-fatura olarak üyenin sitede kayıtlı e-posta adresine gönderilebilir. Fatura ulaşmadığı takdirde üye, support@koophub.com adresine posta adresini göndererek adına kesilmiş faturaların adresine gönderilmesini talep edebilir. Satışa sunulan üyelik paketlerinin veya hizmetlerin fiyat ve özellik bilgilerini değiştirme hakkı ve yükümlülüğü Yükleniciye aittir.

10.Üyelik İptali

Üyeler, üye oldukları tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde sebep bildirmeksizin üyeliğinin iptalini isteyebilir. Üyelik iptali yapıldığı takdirde, sunulan hizmetlerin elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerden veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallardan veya tüketicinin onayı ile derhal ifasına başlanan hizmetlerden olması nedeniyle ödenen tutarların iadesi yapılmaz. Ancak, ücretli etkinlikler ve fintech tour’ları için yapılan ödemeler söz konusu faaliyetlerin gerçekleşmesine 14 (ondört) günden az süre kalmamış olması kaydıyla iade edilir. Herhangi bir sebeple üyeliğini iptal eden üye, siteye tekrar üye olması halinde satın alacağı üyelik paketine ilişkin ücreti ödemekle yükümlüdür.

11.Cayma Hakkı

Üye; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Yükleniciye bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Üyeye aittir. Üye, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde Yükleniciye iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,
a) Üçüncü kişiye veya üyeye teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
b) İade formu,
c) Yüklenici, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (on dört) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve üyeyi borç altına sokan belgeleri üyeye iade etmekle veya toplam bedelin üyenin Site üzerindeki hesabına eklenerek Yüklenici tarafından sunulan başka hizmetlerde kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür. Üyeye bedelin iade edilmesi veya Site üzerindeki hesabına eklenmesi Yüklenicinin takdiri ve sorumluluğu altındadır.
Yüklenici tarafından sunulan hizmetlerin elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerden veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallardan veya tüketicinin onayı ile derhal ifasına başlanan hizmetlerden olması nedeniyle cayma hakkı kullanılamaz Cayma hakkı, ancak ücretli etkinlikler ve fintech tour’ları için ve söz konusu faaliyetlerin gerçekleşmesine 14 (on dört) günden az süre kalmamış olması kaydıyla kullanılabilir.

12.Temerrüt Hali ve Hukuki Sonuçları

Üye, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda ve temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini üyeden talep edebilir ve her koşulda üyenin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, üye, borcun gecikmeli ifasından dolayı Yüklenicinin uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

13.Fikri Mülkiyet Hakları

Sitenin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları ( bundan böyle “Yüklenicinin telif haklarına tabi çalışmalar” olarak anılacaktır) Yükleniciye ait ve/veya Yüklenici tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, Site içeriklerini ve telif haklarına tabi çalışmaları yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Yükleniciye erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Yükleniciden talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler Yüklenicinin fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

Sitede yayınlanan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf, video ve diğer içerikler Yüklenicinin izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi geleneksel mecralarda yayınlanamaz.

Yüklenicinin; siteden sağlanan hizmetleri, sitede yer alan bilgileri ve Yüklenicinin mülkiyet haklarına tabi çalışmaları, Yüklenici ticari markaları, sitenin ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak ve ticari bilgiye yönelik tüm hakları saklıdır.

14.Sözleşme Değişiklikleri

Yüklenici, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

15.Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Yüklenici işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Yüklenici için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Yükleniciden herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Yüklenicinin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

16.Yüklenicinin Kayıtlarının Geçerliliği

Üye, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda, Yüklenicinin kendi veri tabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; Yükleniciyi yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

17.Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Cumhuriyeti kanunları uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul(Çağlayan) Mahkemeleri, İcra Daireleri ve uygulanabilir olduğu durumlarda Tüketici Hakem Heyetleri veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

18.Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

Yüklenici, üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üye fesih sebebiyle Yüklenicinin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

19.Yenileme

Üye tarafından üyeliğin veya satın alınan hizmetin süresinin bitiminden iki hafta öncesine kadar aksi talep edilmediği sürece üyelik veya satın alınan hizmet ücret güncellemeleri dikkate alınarak aynı koşullarda otomatik olarak yenilenecektir.

Son Hükümler

Ekleri, işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu sözleşme ile ekleri arasında uyuşmazlık olduğunda işbu Sözleşme, Sözleşmede düzenlenmeyen hallerde ise ekleri dikkate alınır.

20.Yürürlük

İşbu Sözleşme Üyenin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

 

ANNEX-I

COMMERCIAL TERMS

1.DESCRIPTION OF SERVICES

1.1. Hub

KOOP is a peculiar fintech hub offering versatile and sophisticated ecosystem services including events, mentorship, innovation programs and digital services. The independent identity of the hub is a powerful pillar to engineer the platform as an information exchange for startups, service providers, banks, insurers, fund managers, operators, merchants, regulators and many other key players.

1.2. Hub Membership

Hub Membership (or residence) is a status that comes with membership benefits through a scope of services. The hub membership continues automatically on a monthly recurring basis until it is given a cancellation by the Member. Electronic registration and electronic approval of the online documents (Sales Contract and/or Terms of Use) and successful payment, in case it is applicable, is good enough to enter into hub membership. Both natural and legal persons can become a hub member.

KOOP has the full and complete discretion to admit or not admit any natural or legal person into hub membership either free of charge or on a different fee schedule or on different membership benefits than advertised on its website. At its full discretion, KOOP may designate other membership categories with membership benefits or no membership benefits.

Unless notified by the Member 14 (fourteen) days at the latest before the end of the hub membership term, the membership is renewed for the same category by KOOP in line with the updated conditions described at koophub.com.

In this Annex, the Member refers to the Member for rights and obligations and other relevant issues as described in the Sales Contract (Mesafeli Satis Sozlesmesi) and Terms of Use.

1.3. Events

Most of the KOOP events are free as they will require registration at KOOP events website (some events might require registration at different domains based on KOOP’s discretion). Each participant signs up first to KOOP to proceed with the event registration.

KOOP will circulate information on the upcoming events to the members either on the Site or via emails. It is the member’s discretion and responsibility to register for the events. KOOP will not be held responsible in case the event is fully booked or sold.

For paid events, the payment is processed through a secure and certificated infrastructure. KOOP may offer special discounts to its hub members for paid events as advertised on its website. It is the member’s responsibility to follow the discount offers and instructions and submit discount coupon. Discount coupons are applicable only during the particular membership period. KOOP will not refund in case the member has not benefited from discount either by mistake or on purpose. As the event participation is only available upon request by the members, no participation (no-show) leads to no refund or discounts in the payments or membership fees.

The procedure for postponements or cancellations are determined and announced by KOOP at the earliest convenience.

KOOP may occasionally partner with other events, exhibitions, expos and programs that are organized by external entities locally or internationally. In case discounts, sales, bonuses or free passes are made available to KOOP, KOOP may offer the opportunity to any, some or all of the members. KOOP will not be held responsible for any issues or conflicts between the member and such entities arising from the events organized by external entities.

1.4. Mentorship

The mentorship service is only available for and upon request by Hub members. KOOP has the right and discretion to restrict, limit or broaden the access to or use of the mentorship service by Hub members wholly or partially or by membership category.

The mentorship service is fully automated under the name of KOOP MENTOR and accessible to hub members who are allowed by KOOP. KOOP may restrict access to KOOP MENTOR for some of the members.

KOOP MENTOR is powered by KOOP’s solution partner, Mentornity, who is a trusted service provider. Mentornity may require member to read and approve its terms of us, privacy policy or legal notices.

As the mentorship service is only available upon request by the members within the membership term, no request leads to no refund or discounts in the membership fees.  Non-members can also benefit from mentorship services upon KOOP discretion.

1.5. Fintech tour

A fintech tour is an organized and programmed visit to international fintech destinations. Each visit targets a several-days meeting series with fintechs, investors, financial innovators, regulators, banks and other entities determined on a case-by-case basis. The tours are organized for a small group and on-demand basis.

KOOP might accrue a participation fee for each tour. KOOP may offer special discounts for the members. KOOP will not refund in case the member has not benefited from discount either by mistake or on purpose. As the fintech tour participation is only available upon request by the hub members, no participation (no-show) leads to no refund or discounts in the payments or membership fees.

1.6. KOOP API

API is an acronym that stands for Application Programming Interface. API is a communication protocol that is widely used across the world. KOOP API is a sandbox defined as a test environment website and related materials, information, test API(s), simulators, Sandbox Data and other similar resources specifically for testing purposes only.

KOOP API Sandbox refers to an environment that replicates production environment’s functionality populated with test data. Utilizing sandbox environment allows end users to perform experimentation before getting production environment access. Usually, applications pass functional and system testing and satisfies all business and technical constraints requests in the Sandbox Environment.

KOOP API is powered by KOOP’s solution partner, Telenity, who is a well-known and trusted API service provider globally. The support services for KOOP API are provided by Telenity.

KOOP may restrict access to KOOP API for some of the members.

A member may not be required to sign-up again to access to KOOP API. However, the platform may require member to read and approve terms of us, privacy policy or legal notices by Telenity.

KOOP and/or and/or Telenity and/or API providers may occasionally apply restrictions for end-users in accessing to particular or all APIs.

1.7. Coworking

KOOP offers coworking services for those who wish to involve in the KOOP physical ecosystem. Please check out the HUB menu for office offerings, products and pricing.

The co-working services are powered by KOOP’s solution partner as advertised on the website.

Please consider that purchasing co-working service is completely optional. The hub member may benefit from all other services without purchasing co-working.

Time periods of coworking may differ from the KOOP services. For instance, a member may purchase a special desk for three months instead of six or twelve months.

The co-working service provider may require the member to read and sign additional protocols or contracts to govern the coworking service as well as rights and liabilities.

1.8. KOOPmag

It is a full-fledge digital marketing platform enriched with in-house videos, interviews and expert contributions produced by KOOP, its partners or the members.

1.9. Professional support services

KOOP partners with a number of leading market players to deliver the hub members with services that will be of great help in tackling some of the challenges. For instance, Radore, a market leader in data center services, offers an undeniable hosting offer for the hub startup members. Please keep yourself updated with our announcements to benefit from such opportunities to the greatest extent possible.

2.PRICING

The pricing of offered services is advertised up to date on KOOP website.

3.MISCELLANEOUS

4.1. VAT is included in the advertised fees on KOOP website.

4.2. KOOP may offer, at any time and at its discretion, discounts, sales, bonuses or similar rewards for any, some or all of the purchases.

4.3. Coworking services are offered at prices, payment methods, discounts, offers and policies that are solely determined by KOOP’s solution partner as advertised on the website. Purchasing periods and payment requirements of coworking services may differ from other services offered by KOOP. There might be additional charges, collateral or down payments that are accrued to the Member by the co-working service provider.

4.4. KOOP may change the pricing and payment policies for the services at its discretion.

4.5. This Annex is an integral and indivisible part of the Sales Contract and the Terms of Use. 

 

ANNEX-II

TERMS OF USE

This Terms of Use (the “Terms of Use”) was executed between KOOP Teknoloji ve Danışmanlık Anonim Şirketi (“KOOP”) and the natural or legal person using the KOOP Services, by virtue of this Terms of Use, by way of electronic registration and electronic approval with respect to the reading, understanding and accepting of this Terms of Use.

Both parties together are referred to as the “Parties” in this Terms of Use.

1.Definitions

1.1. In this Terms of Use;

“Service” (or in plural use “Services”) refers to any product or service offered digitally or non-digitally or paid or unpaid or limited or unlimited or members-only to the Member by KOOP or its solution partners;

“Site” refers to KOOP websites, mobile apps and digital services offered and maintained by KOOP or its solution partners digitally at www.koophub.com and at its subdomains;

“Solution Partner” refers to service providers and licensors of KOOP that provide branded or white-labelled services directly or indirectly to the Member;

“User” refers to any person who uses the Site for any reason;

“Member” refers to any natural or legal person using the Site and other KOOP services by way of electronic registration and electronic approval with respect to the reading, understanding and accepting of this Terms of Use.

1.2. In this Terms of Use, referrals to Member, including but not limited to those on rights and obligations, are deemed equally valid and effective for the User as long as the referral pertains to the access to and use of the Site.

2.General Clauses

2.1. In any case, the Member shall be deemed to have accepted all terms and conditions set forth in this Terms of Use upon the registration and subsequent access to the Site.

2.2. It is the Member’s responsibility to determine whether use of the Site is lawful, and the Member must comply with all applicable laws in using the Site.

2.3. This Terms of Use regulates all terms and conditions related to the registration, application, information, documentation and reporting concerning, the free, unpaid, paid, limited and/or unlimited use of the Services offered at the sole discretion of KOOP.

2.4. This Terms of Use, alongside Privacy Policy and Cookie Policy, is accessible at koophub.com.

2.5. Nothing in this Terms of Use will be construed as creating a partnership, franchise, agency, fiduciary, employment or joint venture relationship of any kind between the Parties.

2.6. KOOP may amend these Terms of Use from time to time. Once it does, the amendments will be published on the Site. By continuing to use the Site after any changes, the Member agrees to the amendments.

2.7. The Member may be requested to read and approve, besides this Terms of Use, additional protocols (contracts or terms of use or price schedules or policies or guidelines or other notices), provided by KOOP or its solution partners, once accessing to or purchasing the Services. Such annexes and protocols deemed integral and indivisible to this Terms of Use.

2.8. In case there is a conflict between the earlier version of this Terms of Use alongside additional protocols and newer versions of such documents that the Member has been requested to approve later on, the newer versions will be taken into account in resolving the conflict.

2.9. Particular conditions, prerequisites, fees, charges, changes in payments, discounts, sales, bonuses or other benefits pertaining to the Services are published at koophub.com. Such information is deemed integral and indivisible to this Terms of Use.

3.Purpose

3.1. The purpose of this Terms of Use is to regulate the issues, rights and obligations between the Parties pertaining to the Services.

4.Services

4.1. The list and descriptions of Services are annexed to this Terms of Use. The changes in the Services are published at koophub.com. By continuing to use the Services after any changes, the Member agrees to the changes.

4.2. Whereas this Terms of Use is in effect, the Member may purchase additional paid or unpaid Services. For each and additional purchase, this Terms of Use will remain in effect. Additional purchases by the Member weighing on an expired Terms of Use will lead to the full and complete renewal of this Terms of Use by the Member.

4.3. The Member may switch or downgrade or upgrade among similar services as long as the switch or downgrade or upgrade is allowed by this Terms of Use or its annexes.

5.Account

5.1. The members-only and unpaid Services will be made available to the Member immediately after the Member creates an account (“Account”) and submits Account Information by way of electronic registration and electronic approval with respect to the reading, understanding and accepting of this Terms of Use.

5.2. The Member is required to create a password in order to have access to the Account. The Member is obligated to withhold disclosure of the aforementioned password and Account Information to any third parties related to the access to the Site. The Member will be held solely and entirely responsible for any disclosure of the Account Information to any third parties, regardless of whether such disclosure occurred within the Member’s knowledge and/or fault or not. Additionally, the Member shall be held solely and entirely responsible for any and all direct and/or indirect damages related to the aforementioned disclosure. If the Member learns of such disclosure, the Member is obligated to promptly inform KOOP thereabout.

5.3. The Member acknowledges and accepts that any and all information provided in order to create an Account is accurate, complete and up-to-date, and, in case of any changes of the aforementioned information including but not limited to the Account Information, that the Member will promptly update and/or inform KOOP thereabout. KOOP retains the right to delete the Member’s registration upon determination that the Account Information is inaccurate, insufficient or outdated.

5.4. Notice may be provided by KOOP via e-mail to the Member’s email address identified upon registration on the Site. The Member is solely responsible for maintaining a functional, up-to-date e-mail address; updating and/or informing KOOP, as necessary, with e-mail address changes; and promptly reading any delivered messages from KOOP.

5.5. When determining the scope and content of the Account, the Member acknowledges and accepts that it will fully comply with the terms of this Terms of Use as well as with the ethical principles and that, otherwise KOOP has the right to interfere in the scope and content of the Account.

5.6. KOOP may, at its sole discretion, with or without cause and without the obligation of indemnification, reject a registration to the Site or set additional terms and conditions to the acceptance thereof.

5.7. The Member has a limited right to use the Services. KOOP may cancel the Member’s account, limit access, decline order, revoke any or all of the purchases, freeze membership services, or remove any content posted on the Site for cause under these Terms of Use, or for any other reason and at any time.

5.8. All account information and passwords are the KOOP’s property and may be changed by KOOP at any time. Sharing such information does not cause non-compliance with the Privacy Policy.

5.9. In case KOOP terminates the account for any cause under these Terms of Use, the Member shall not be entitled to any refund for any remaining period of the paid Services.

6.Rights and Liabilities

6.1. If the Member does not accept this Terms of Use in full, the Member may not access, utilize or use the Services.

6.2. The Member acknowledges and accepts that:

6.2.1. The Member will be held solely responsible for claims arising out or deriving from misuses, violations, damages and/or losses with the account information, and that KOOP will not be held responsible against third party claims.

6.2.2. The Member will be held solely responsible for any of the transactions conducted via the account information and email address.

6.2.3. KOOP (or its solution partners where applicable) has the complete national and international intellectual property rights with any of data, images, audio files, text files, designs, video files, graphics, photographs, software, scripts, trademarks and trade names, all applications, all versions utilized to process the applications and all artifacts related to the aforementioned on the Site; and the Member may not copy or distribute such properties without permission by KOOP; and the Member may not claim any property rights.

6.2.4. The Member will be held solely responsible for its opinions, statements, messages or shares while using the services; and KOOP has the full discretion to edit, moderate, and publish or not to publish the whole or parts of such contents.

6.2.5. The Member shall not modify, obscure, reverse engineer, reverse assemble/compile, decrypt, unmask, modify or de-functionalize all or any portion of the Site.

6.2.6. The Member shall not disrupt, interfere with or affect negatively the KOOP’s or other members’ access to the Site.

6.2.7. The Member shall not transmit, create, insert, and initiate any viruses, Trojan horses, defects, or any other malware to the Site by any means.

6.2.8. The Member shall not use the Site in connection with applications that offer, permit or promote gambling or in connection with any application that is offensive, abusive, libelous, harassing, threatening, discriminatory, vulgar, pornographic, unethical, unlawful (or that promotes any unlawful behavior), or that is otherwise inappropriate as determined by KOOP at its sole discretion.

6.2.9. Unless explicitly permitted by KOOP (or its solution partners where applicable), the Member shall not, for any purpose whatsoever, access any data or Services owned by KOOP or its solution partners.

6.2.10. The Member will be held solely responsible for damages, losses or criminal cases arising from any of the above violations.

6.2.11. The Member is not authorized to distribute or circulate information, data, documentation or content, or transfer the right to use or transfer the membership right, by virtue of this Agreement, to any third party, or pursue any act that will consequent in the aforementioned.

6.2.12. KOOP (or its solution partners where applicable) will not be held responsible for damages or losses arising from the access to the Site by the Member.

6.2.13. The Member may not put forward any claim suggesting that transactions carried out through the Account are not carried out by the Member, and that the Member will not evade the fulfillment of the Member obligations based on such a claim.

6.2.14. The Member will promptly notify KOOP of any known or suspected unauthorized or prohibited access/use of the Site or Account by any third party.

6.2.15. KOOP may monitor or audit all or any of the contents or activities on the Site at its discretion and at any time.

6.2.16. The Member is solely responsible for all transactions carried out by/for the Member pertaining to use of the services. At its sole discretion, KOOP may hold the Member responsible for damages insofar that such damages are consequent to the Member’s access to and use of the Services.

6.2.17. KOOP, during testing and manufacturing phases of the Site, may limit partially or wholly the availability of services on the Site.

6.2.18. KOOP may halt providing service in case the payments, if there is any, pertaining to that service is not paid by the Member.

6.3. Subject to the terms and conditions set forth herein, KOOP shall be responsible for making the services reasonably available to the Member as designated in this Terms of Use and as described in the definitions of services on the Site.

6.4. KOOP may, at its sole discretion, enable access to or use of the Site partially or wholly on a free/paid/unpaid, limited/unlimited basis with real, temporary or virtual data, at its sole discretion, on all or any kinds of platforms. Additionally, KOOP reserves all the rights to partially or wholly limit access to and/or use of the Site by various means and using various criteria, including, but not limited to, restricting the number, frequency, validity and/or volume of access requests to the Site. The Member acknowledges and accepts that KOOP may require payment by the Member to lift any restriction, limitation or closure on the access to the Services.

6.5. Under this Terms of Use, KOOP disclaims any warranty or liability. If applicable, the Member accepts that KOOP’s all liability regarding the Member’s use of the Services is limited to the extent permitted by applicable law. The aforementioned limited liability is applicable to material and/or immaterial damages, regardless of whether the indemnification claim is based on warranty, contract, tort (including, but not limited to, gross negligence) and regardless of whether KOOP was advised about the possibility of such damages in advance.

6.6. KOOP will not be responsible for any direct and/or indirect damages arising out or deriving from the Member’s use (or inability to use) of or access to the Services. The Member acknowledges and accepts that under this Terms of Use, the Member bears all risks arising out or deriving from the use or access to the Services, including, but not limited to, system defects and/or loss of data/content, that the Member is solely responsible for damages and that in any case KOOP will not be held liable for aforementioned or for any such.

6.7. In any case KOOP’s maximum, aggregate liability including, but not limited to the use of or access to this Terms of Use, shall not, in any event, exceed the amount of payments made within the last 6 (six) months by the Member to KOOP for its services.

6.8. KOOP (or its solution partners where applicable) exclusively retains all national and international intellectual property rights of all the content accessible on the Site, including (but not limited to) all data, images, audio files, text files, designs, video files, graphics, photographs, software, scripts, trademarks and trade names, all applications, all versions utilized to process the applications and all artifacts related to the aforementioned.

6.9. Provided that the Member fully complies with this Terms of Use, and to be applicable only during the term of this Terms of Use, KOOP grants the Member a limited, non-transferable, non-exclusive, non-sublicensable, revocable membership only to access to the Services. KOOP reserves all other rights to the Services, to the extent such rights are not expressly identified and permitted herein.

6.10. On the basis of its proprietary right on the Site, KOOP reserves all the rights to change, modify, amend this Terms of Use, the contents, products, services, use, structure and functioning of/within the Site and of the Services, present during the making of this Terms of Use or thereafter, as well as the right to cease the Services, without the obligation of notification.

6.11. KOOP retains all the rights to incorporate into the Site, any suggestions, proposals submitted by the Member. If incorporated into the Site, such suggestions and proposals shall form part thereof and shall become KOOP’s intellectual property. The Member does not have the right to claim (financial) compensation in connection with such suggestions and/or proposals.

6.12. KOOP may, at any time, discontinue, limit, pause or suspend the Site and Services partially or wholly or temporarily or permanently due to strict compliance with national or international laws, regulations, communiques or guidelines. KOOP disclaims any warranty from losses, damages or violations arising from such discontinuation or limitation or pause or suspension on the Site and other services. The Parties may terminate this Terms of Use in case of such discontinuation or limitation or pause or suspension.

6.13. KOOP may suspend temporarily or permanently the online payment option of the member due to suspicious registration or transactions of such member. In case of such suspension, KOOP will not be held responsible for any direct and/or indirect damages or losses accrued to the member or third parties.

6.14. While using the Site, KOOP may facilitate or lead the member to go or trespass to other websites or applications. KOOP disclaims any warranty from losses, damages or violations arising from the use of other websites or applications.

7.Data Protection and Privacy

7.1. The Account Information is confidential. The Member acknowledges and accepts that the Account Information and all pertaining data arising from registration to, use or navigation on the Site may be kept, used or processed by KOOP for at least 3 (three) years upon registration within the framework of the Law No.6698 on Protection of Personal Data. Storage of membership data is subject to the KOOP’s Privacy Policy. In case of disputes arising from this Terms of Use, the information and data retained by KOOP constitutes the sole, binding and ultimate evidence.

7.2. Pursuant to applicable laws and regulation, as well as the Privacy Policy, KOOP accepts that it shall take legally required, and also technically and commercially reasonable measures in relation to the protection of Account Information.

7.3. The Member accepts that, pursuant to the Privacy Policy, KOOP has access to Account Information and can also use Member Information for the purpose of communication with the Member.

7.4. The Member shall not hide from KOOP the Member’s personal and/or entity identity. Parties to this Terms of Use acknowledge and accept that such parties shall not use any information, documentation, trade secrets and Account Information learned, accessed and obtained during the use of the Services as well as afterwards, except for the purpose of carrying out the obligations burdened upon them by their cooperation under this Terms of Use.

8.Disclaimer

8.1. To the extent permitted by the applicable law, KOOP rejects all warranties and obligations related (but not limited) to the accuracy, merchantability, expediency and non-infringement of the Services.

8.2. KOOP does not warrant that the content and information on the Site is free from errors, defects, viruses or from any other factor capable of modifying, obstructing, defecting or deleting the devices, data and/or software in use. KOOP gives no warranties related to the reliability, timeliness or efficiency of the Site.

9.Indemnification

9.1. To the maximum extent permitted by applicable law, the Member, without requiring a preliminary determination of the ultimate entitlement to indemnification, shall indemnify, protect, provide a defense for, save and hold harmless KOOP, officers, directors, employees, agents, third parties, attorneys, successors, and assigns from and against any government, or other third party claim of loss, liability, penalty, assessment, civil or criminal fine, or damage to or asserted, whether through communication or formal filing, against KOOP (including reasonable attorney’s fees and expenses) related to, deriving from or associated with the Member’s application, or any third party’s use of the application (whether in whole or in part) to access or use of the Site and Services (even if such activity is fraudulent), or any third party’s use of any Site services (even if such activity is fraudulent), or the Member’s violation of this Terms of Use. KOOP retains the right to select any counsel to be retained by the Member in accordance with the provision of a defense for KOOP. Should Member recommend any such counsel, the counsel must be approved by KOOP prior to retention. KOOP reserves the right to defend KOOP or hold the Member responsible for defending KOOP against such claim, subject to KOOP’s right to participate in such defense or settlement at KOOP’s cost. The Member will reasonably cooperate with KOOP in any such defense at the Member’s cost. The indemnification provisions and the rights or obligations granted by or through it are in addition to any other rights or obligations in this Terms of Use and shall not be construed to provide an exclusive remedy.

10.Governing Law and Jurisdiction

10.1. This Terms of Use is governed by and is to be construed under the laws of the Republic of Turkey, without regard to Conflict of Law rules. Any dispute or claim arising out or relating to the use of the Site and/or this Terms of Use shall be brought exclusively in the İstanbul Central (Çağlayan) Courts, Directorates of Execution or, where applicable, at the Consumer Courts.

11.Termination and Refund

11.1. This Terms of Use goes into effect immediately and infinitely upon the successful electronic registration and electronic approval by the Member with respect to the Member’s reading, understanding and accepting of this Terms of Use.

11.2. Any of the Parties may terminate this Terms of Use, at any time and with no obligation of indemnification and of excuse, by properly notifying the other Party either via registered letter with return receipt at the registered postal address, or at the registered email address, 14 (fourteen) days before the termination.

11.3. KOOP will not repay or refund to the Member in case the availability or access to or use of the Services is ended for any reason including, but not limited to, the termination of this Terms of Use, except, paid events and fintech tours. For such services, the refund policy is conducted within procedures as defined in the Contract.

11.4. In case any of the Parties, for any reason, fails to meet the obligations described in this Terms of Use and breaches this Terms of Use, the Party whose rights have been breached will notify the other Party for repairing and undoing the breaches in 14 (fourteen) days. In case the breach is not repaired and undone within the aforementioned period of time, the Party whose rights have been breached may terminate this Terms of Use by notifying the other Party.

11.5. In case the Member has been provided by KOOP with price discounts for the purchases, the Member will indemnify KOOP in the exact amounts of such discounts for the used services, if;

The Member, for any reason, exercises the right of termination of this Terms of Use before its expiration,

KOOP terminates this Terms of Use for any reason described under paragraph 11 of this Terms of Use before its expiration.

11.6. KOOP has the right to prohibit the access to and/or use of the Site at its sole discretion, promptly terminate this Terms of Use one-sidedly, without prior notification and without the obligation of indemnification, and has the right to claim compensation from the Member for all material and/or immaterial damages that are consequent to such prohibition/termination, upon:

At the sole discretion of KOOP, determination or belief that the Member violated this Terms of Use,

At the sole discretion of KOOP, the obligation to prohibit/terminate pursuant to applicable laws and regulations.

11.7. Upon termination of this Terms of Use by either one of the parties, the Member acknowledges and accepts that the Member shall cease to access and/or use of the Services.

12.Payment

12.1. Pricing, fees, schedules, discounts, sales, payment procedures, details, requirements and support pertaining to the Services are published at koophub.com. The Member benefits from the Services only if the Member makes the payments in full and on time for those Services as described at koophub.com.

12.2. The Member may access to free or unpaid Services as described at koophub.com. KOOP has the right and discretion to change the free or unpaid policy for such Services any time and halt the use and access by the Member to such Services.

12.3. Changes in pricing, fees and payment procedures for the Services will come into effect, once the term of such Services that has been accessed to or used by Member has expired, or the Member repurchases such Services.

12.4. KOOP will renew the paid or unpaid service within the conditions described at koophub.com unless Member notifies KOOP 14 (fourteen) days before the end of the service.

12.5. KOOP will send e-invoice for the payments at the Member’s email address or a print invoice to the Member’s postal address. The Member will remain solely responsible for paying taxes and statutory charges accrued towards paid Services.

12.6. KOOP or third parties that are authorized and licensed under the relevant laws and regulations may keep credit card and payment information of the Member for the conduct of membership issues, payments, bank integration and updates.

12.7. The Member acknowledges and consents that any information pertaining to payment method, membership and order may be transferred to, processed and kept by iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş. for concluding payment and preventing, investigating and identifying payment frauds as duly described at https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi/.

13.Notifications

Unless otherwise advised or described in this Terms of Use, notifications between the Parties will be conducted via registered emails.

14.Final Provisions

14.1. This Terms of Use as well as protocols (contracts or terms of use or price schedules or policies or guidelines or other notices) that KOOP may publish on the Site or notify the Member at its email address constitute the entire agreement between the Member and KOOP, and govern the Member’s use of the Services. The parties acknowledge having consented that these Terms of Use as well as protocols (contracts or terms of use or price schedules or policies or guidelines or other notices) and judicial proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto, or relating directly or indirectly pursuant hereto, be in the English language whereas Turkish could be used based on legal or business requirements.

This Terms of Use includes 14 (fourteen) articles in total.

For inquiries and support, please contact us at: support@koophub.com

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0